Tia Noto Yoko

Captive Tia Noto Yoko (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)

Captive Tia Noto Yoko (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)
Captive Tia Noto Yoko (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)

Tia covers Sheila (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)

Tia covers Sheila (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)
Tia covers Sheila (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)