Beidou

Beidou is ready to fight (Genshin Impact)
Beidou (北斗) is ready to fight the monsters, «Genshin Impact» video game.
Beidou is outraged or surprised (Genshin Impact)
Outraged Beidou (北斗), Beidou's reaction, meeting with Beidou, «Genshin Impact» video game.