Slime monster attacks Tia (Bastard!! Ankoku no Hakaishin)